ח'ליל, 2019, שמן על עץ

אילן ברוך

ח’ליל

הארץיהודים ערבים

היצירה הבאה

אמנות חזותית

ברוש

אילן ברוך

אמנות חזותית

ברוש

אילן ברוך

תגובות פייסבוק