כמעט הגענו, 2020, שמן על בד

חנן מזל

כמעט הגענו

היצירה הבאה

אמנות חזותית

טנא על ראשו

חנן מזל

אמנות חזותית

טנא על ראשו

חנן מזל

תגובות פייסבוק