שני אברמוביץ

מי זאת Me

דתיהודים ערביםמגדר

היצירה הבאה

אמנות חזותית

צרפת- פריז

חיה אוצר

אמנות חזותית

צרפת- פריז

חיה אוצר

תגובות פייסבוק