פניקס, תצלום מתוך מיצג וידאו

יוסף ז'וזף יעקב דדון

פניקס

הארץטבע וסביבה

היצירה הבאה

תגובות פייסבוק