אמנות חזותית
אבנר בר חמא
קרע לאומי – קודש וחול

היצירה הבאה

תגובות פייסבוק