1 24

אריק וייס

רק על הקווים

הדפסה על דבק בידוד

בטונדהגבולותגדר ההפרדההארץיהודה ושומרון

היצירה הבאה

תגובות פייסבוק