1 24

אריק וייס

רק על הקווים

הדפסה על דבק בידוד

בטונדותגבולותגדר ההפרדההארץיהודה ושומרוןקו ירוק

היצירה הבאה

תגובות פייסבוק