שירה
יהי
תמונה מזוקקת למספר מילים

היצירה הבאה

אסופת אורי זוהר

אור אשר זהר

יפעת ישראל

אסופת אורי זוהר

אור אשר זהר

יפעת ישראל

תגובות פייסבוק