קלוד משה קמון

תמצית

שמן על בד, 140X110 ס”מ, 2020

אמונהדתחרדים

היצירה הבאה

אמנות חזותית

קדש לי

קלוד משה קמון

אמנות חזותית

קדש לי

קלוד משה קמון

תגובות פייסבוק